Annons
20 januari 2011

Ett sätt att hålla din viktnedgång!

En stor EU-stödd studie, Diogenes visar att vuxna som gått ned i vikt med lågenergidiet (energirestriktion)har lättare att hålla vikten under sex månader på kost med ökat proteininnehåll och lägre glykemiskt index (GI) (GI-kost; mycket fiberrika livsmedel och fullkornsprodukter). Och hos barn minskade också sådan kost andelan med övervikt/fetma.

Studien gjordes för att få klarhet i om glykemiskt index kan ha någon inverkan på kroppsvikten och om koster med ökat proteininnehåll underlättar viktnedgång. 773 vuxna från åtta europeiska länder deltog i studien som pågick i 6 månader. Deltagarna randomiserades efter viktnedgången till fem olika koster: högt/lågt proteininnehåll, högt/lågt GI, och en kontrolldiet. Alla koster hade 25-30 E% fett men fick ätas i fri mängd. I vuxenstudien fann man efter sex månader en signifikant viktökning endast i gruppen som fick kosten med lägst proteininnehåll och högst glykemiskt index. Det var minst ”drop-out”, det vill säga flest som fullföljde studien i högprotein/låg GI-gruppen och det var också de som hade minsta viktökningen.

De flesta kan gå ned i vikt på ett eller annat sätt, men många har svårt att bibehålla den lägre vikten. Den här studien visar att en måttlig ökning av proteinintaget och relativt liken minskning av GI gör det lättare att bibehålla en lägre kroppsvikt efter en viktminskning. En fördel i studien är att den är gjord utan begränsningar av matintaget och i en realistisk familjesituation. Vill du läsa mer så spana in länken www.diogenes-eu.org.

Ha en skön dag!
// Susanne

Kommentarer

Inga kommentarer än.

Visa alla kommentarer

Måbra rekommenderar